Cenník všetkých tanečných hodín a kurzov na šk .rok 2019/2020

ŠKOLNÉ

1. Školné sa platí vopred!
2. Školné sa nevracia! V prípade ak je dieťa choré 2 a viac týždňov a má vopred zaplatené školné na celý mesiac ,dieťa má možnosť nahradiť si 50% tréningov z mesiaca . Peniaze vraciame iba v prípade ak dieťa sa odhlasuje vyplácame mu 50% z mesačnej uhradenej sumy.Ak ešte uhradenú sumu za daný mesiac nemá a bolo dlhodobo choré Účtujeme sumu 7 € za jeden tréning.
3. Školné sa uhrádza osobne alebo bankovým prevodom na číslo účtu SK3602000000001884536154 . (Do poznámky je nutné uviesť meno a krúžok).

Permanentky na BODYFORMING sú platné 3.mesiace od jeho zakúpenie.

1 MESIAC ŠTVRŤ ROKA
2,5 mesiaca
September/pol.Novembra
POL ROKA
5 mesiacov
September/Január
JEDNORÁZOVÝ VSTUP
choroby, neúčasť
BALET 8x60min / 39€ 99€ 200€
zľava pri platbe vopred 180€
7€
TANEČNÁ PRÍPRAVKA 8x45min / 39€ 99€ 200€
zľava pri platbe vopred 180€
7€
MODERNÉ TANCE
Girly hip hop, Street dance,
Showdance
8x60min / 39€ 99€ 200€
zľava pri platbe vopred 180€
7€
BODYFORMING

5€
INDIVIDUÁLNE HODINY
svadba, choreografie
60min / 20€

ROZVRH HODÍN