about_page_img

KITTI MÓROCZOVÁ


1998-2006 Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
2006 Absolventská prax v Materskej škole - Veľký Kýr
2006-2012 Štátna opera Banská Bystrica - člen baletu
2008-2013 Seefestspiele Mörbish - Rakúsky letný operetný festival-člen baletu
2010-2011 ZUŠ Brezno - učiteľka baletu
2011-2012 Súkromná základná umelecká škola Lavuta učiteľka baletu
2012-2013 Darshana Yoga Studio Ba - učiteľka baletu
2012-2013 Súkromná materská škôlka Espana Ba - učiteľka baletu
2013 kurz certifikát Gravid joga
2016-2017 Oddiel synchronizovaného plávania TJ SLÁVIA STU - učiteľka baletu od roku
2016 Ladies dance academy

Deťom sa venujem individuálne!Každé dieťa je iné...
Popri vyučovaní prípravky a baletu sa im venujem tak trochu rodičovsky, kamarátsky, aby sa cítili na hodine čo najlepšie.
Nefandím Anglickým názvom, naša krásna Slovenčina má plno pekných slov. Používame jedine Francúzsku terminológiu.
Hodiny priebehajú bez kriku, bez nútenia, bez stresu... :)
Uprednostňujem Kalokagatiu (ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka)

about_page_img about_page_img